LIVE Godoy Cruz vs JJ Urquiza

Godoy Cruz
Godoy Cruz
VS
05:10
JJ Urquiza
JJ Urquiza
   
Half 1: 1-1
Half 2: 3-1
twitter
facebook